top of page

VOOR WIE VERDER WIL

Strategie

STRATEGIE

Stuwkracht faciliteert en begeleidt het proces van ontwikkeling, formulering en vertaling van bedrijfsstrategieën naar concrete actieplannen. Desgewenst begeleiden we ook de uitvoering ervan. Kritisch, onafhankelijk en doelgericht.

Image by bruce mars
Change
Free to use license. Please attribute source back to _useproof.com_._edited.jpg

CHANGE

Met deskundigheid op het gebied van gedrag in organisaties begeleidt Stuwkracht verander- en verbeterprocessen. Op basis van strategische keuzes worden voorstellen en scenario’s uitgewerkt. Hierbij is de mens (van wie de verandering wordt verwacht) steeds het uitgangspunt. Stuwkracht helpt ook bij vragen als hoe de juiste mensen op de juiste plek te krijgen. Transparant, samenhangend en doelgericht.

HRM/HRD

HRM/HRD

📸 _mariogogh_edited.jpg

Stuwkracht helpt organisaties bij het doorlichten en verbeteren van hun HRM discipline en gaat daarbij systematisch te werk, met de bedrijfsstrategie en -behoeften als uitgangspunt. Stuwkracht boogt daarbij op vele jaren ervaring in dit complexe werkveld en beschikt bovendien over een zeer uitgebreid netwerk aan specialisten. Mensgericht, doelgericht, met het oog op morgen

bottom of page