top of page

Strategische veranderingen doorvoerenIn mijn vorige bericht haalde ik de uitspraak van Peter Drucker aan dat de (bedrijfs)cultuur je nieuwe strategie voor ontbijt eet, als die niet op de cultuur aansluit. Veel strategische verandertrajecten (80%) mislukken omdat voorbij wordt gegaan aan de cultuur. Dus zo moet het niet. Maar hoe kan het dan wel?

Zorg dat je strategie niet uit de lucht komt vallen Het gebeurt nog vaak: de eigenaar of een directie van een bedrijf sluit zichzelf op om een nieuwe strategie te bedenken en na X weken van contemplatie, broeden, ontwerpen en navelstaren levert dat een goed doortimmerd, als het even tegenzit te dik document op getiteld “strategie 20.. – 20…” Dat document wordt vervolgens in de organisatie gedropt: en zo gaan we het vanaf morgen doen.

De medewerkers worden geconfronteerd met een voldongen feit. Er is één probleem: de nieuwe weg is de hunne niet. Ondertussen loopt het MT veel te ver voor de muziek uit en vraagt zich af waarom de mensen nauwelijks in beweging komen. Zorg er dus voor dat je mensen worden meegenomen in het strategische proces. Wees niet die goochelaar die verandertrajecten uit de hoge hoed tovert en verwacht dat je publiek in uitzinnig applaus losbarst. Betrek de mensen erin, ze zouden zomaar hele goede ideeën kunnen hebben.

Zorg dat mensen weten wat er onder de strategie ligt Maak de link tussen de strategie en je missie, visies en bedrijfswaarden expliciet. Zorg dat mensen dat begrijpen. Op die manier verbind je onderdelen van de cultuur aan je veranderplannen, ontstaat er samenhang en begrip. Het “waarom” achter je plannen is cruciaal voor het creëren van het draagvlak dat je nodig hebt.

Zorg dat je aansluit bij je mensen vóór je de veranderingen inzet. En dan bedoel ik niet bij naam. Zorg dat je ze kent. Wat houdt ze bezig? Hoe zitten ze in elkaar? Wat drijft ze? Wat is belangrijk voor hen? Wat zijn hun talenten? Dit behoor je te weten van de mensen in je team en je mag van je managers en teamleiders verwachten dat zij het weten van de mensen in hun teams. Er zijn in de markt goede instrumenten die meten wat medewerkers en teams drijft. Denk aan drijfverenonderzoek zoals Profile Dynamics. Hiermee krijg je een goed zicht op wat je verschillende organisatieonderdelen triggert, wat de mensen in beweging brengt.

Waarom is dit belangrijk? Als je goed in beeld hebt wat een team drijft, dan heb je ook handvatten om op het team aan te sluiten. Een goede aansluiting is cruciaal. Ga uit van wat belangrijk is voor je mensen als je ze wil inspireren en overtuigen. Benader ze zoals je je klanten benadert: verkoop je plannen. Sluit dus aan op wat er voor de mensen belangrijk is en werk van daaruit aan je veranderingen. Dit is normaliter van belang, maar bij fusies en overnames is kennis van wat er leeft cruciaal, omdat je twee "bloedgroepen" met elkaar wil verenigen.

Zorg voor een goede begeleiding van je mensen gedurende het traject Verandertrajecten gaan veelal ook over gedragsverandering en gedragsverandering is het moeilijkste wat er is. Vaak zijn er hardnekkige, ingesleten gedragspatronen (zeker ook in de top van het bedrijf!) waar je als organisatie uit moet komen, wil de beoogde verandering slagen. Professionele begeleiding gedurende het traject is dan ook een voorwaarde voor succes, omdat je dan goed in de peiling kunt houden of je goed op koers blijft en of de mensen meegaan in het plan. Je kunt daardoor ook snel stappen ondernemen als dingen niet gaan zoals je wilt. Zorg daarnaast dat mensen op de hoogte blijven van ontwikkelingen, zodat ze het grote plaatje blijven zien. Hiermee borg je dat mensen ook aangesloten blijven.

Vraag om feedback Feedback wordt ook wel eens het goud van de organisatie genoemd, omdat de organisatie met goede

feedback ontzettend veel leert en kan verbeteren. Zorg dus dat je regelmatig om feedback van je mensen vraagt en ga daar constructief mee om. Leer mensen hoe feedback te geven en te ontvangen en zorg voor sociale veiligheid, zodat er een open communicatiecultuur ontstaat. Als je verandertrajecten op deze manier voorbereidt en uitvoert voorkom je de grootste problemen en is je slagingskans erg groot.

Stuwkracht Coaching Training & Consultancy heeft de expertise en de instrumenten om dergelijke verandertrajecten te begeleiden. Meer weten? Neem gerust contact op.