top of page

Topkopzorgen: deel drie - 2 op de 5 leiders ligt er binnen 18 maanden uit – verwachtingen

Uit onderzoek bleek jaren terug al dat 40% van nieuwe leiders binnen 18 maanden wordt ontslagen of ontslag neemt. Dit percentage lijkt met de jaren eerder gestegen dan gedaald. Belangrijkste redenen:

  • Het lukt leiders niet om een culturele fit te creëren (75%)

  • Het lukt niet goed teamwork te bereiken met personeel en gelijken (52%)

  • Het is de leiders onvoldoende duidelijk wat hun superieuren verwachten (33%)

  • Ze ontberen de interne politieke handigheid (25%)

  • Er is geen proces voorhanden om de leiders goed in te werken (22%)

Na de culturele fit en teamwork in de vorige artikelen gaat dit stuk over de invloed van verwachtingen.

3. Het is de leiders onvoldoende duidelijk wat hun superieuren verwachten

Als nieuwe leider ben je natuurlijk enthousiast en sta je te springen om aan je nieuwe uitdaging te beginnen. Het gebeurt nogal eens dat die uitdaging niet, of onvoldoende duidelijk is. Zorg dus dat je vooraf zoveel mogelijk informatie krijgt over de situatie, het doel en jouw rol.

Jouw superieuren zijn ook maar mensen met wensen. Weten ze echt wat ze willen? En zeggen ze dat ook? En zo ja, welk doel heb jij precies? Wat moet wanneer bereikt zijn? Leg het doel samen met je superieuren langs de “smart-lat”. Welk mandaat heb je? Welke middelen? Wat is er nog niet? Met andere woorden, wat zijn de riemen waarmee jij straks moet roeien? Zijn er verwachtingen over de manier waarop jij je doelen bereikt? Wordt er op resultaat gestuurd of op inhoud?

Hoe ziet de organisatie eruit en vooral: welke afhankelijkheidsrelaties bestaan er tussen jou en andere actoren? Is er overlap qua mandaat, leiderschap, taken? Of ontbreken er juist schakels?

Hoe is de rapportagestructuur en welke verwachtingen liggen daar? Hoe is de informatievoorziening? Hoe transparant zijn je superieuren? Hoe gaat de besluitvorming in zijn werk en hoe standvastig is het topmanagement? Dit kan per bedrijf sterk verschillen en heeft directe gevolgen voor de dynamiek, doelmatigheid en manier van werken.

Conclusie: hoe meer je hierover weet, hoe beter je beeld wordt van de verwachtingen. Probeer uiteindelijk met je directe superieuren zo concreet mogelijk vast te leggen wat er wel en niet wordt verwacht en binnen welke kaders jij en je mensen kunnen opereren.

Nu kan het zijn dat je gaandeweg ontdekt dat er onvoldoende duidelijkheid is over de verwachtingen. Neem in dat geval je verantwoording en zorg dat die duidelijkheid er alsnog komt. Vraag en wees transparant. Het kan je verderop in je traject een hoop ellende besparen.

Tot slot: bedenk dat dit maar één van de redenen is waarom 40% van het nieuwe leiderschap faalt. Er is grote kans dat je meer dan genoeg aan je hoofd hebt om ook nog eens hiermee bezig te zijn. Toch is het essentieel dat je duidelijk voor ogen hebt wat je te wachten staat. Een goede (executive) coach kan in dit proces zeer goede steun bieden. En dat loont. Wil je weten hoe? Neem dan gerust contact op. Mooie dag!

#verwachtingsmanagement #executivecoaching #leiderschap