top of page

[  Geen doel is te ver.... als je plezier hebt in wat je doet.  ]

Stuwkracht helpt mens en organisatie met het behalen van hun doelen en is daarin een gelijkwaardige partner. Wij begeleiden executives, managers, professionals en teams.

Online coaching

Stuwkracht biedt naast de traditionele coaching, waarbij coach en cliënt elkaar fysiek ontmoeten, ook e-coaching trajecten aan. Hierbij vindt de coaching volledig online plaats via e-mail en eventueel chatsessies.

 

Er zijn verschillen met de “klassieke” coaching. Bij online coaching is er geen oogcontact en non-verbale communicatie, zaken die in de relatie tussen coach en cliënt belangrijk zijn. Gevoel, empathie, atmosfeer kunnen daardoor moeilijker worden geuit en worden opgevangen. Ook kan het wat lastiger zijn om snel tot een oordeel te komen over de vraag of er een click is tussen partijen.
 

Tegenover dit nadeel staat ook een aantal waardevolle elementen van e-coaching:
 

Onafhankelijk van tijd en plaats

De cliënt bepaalt zelf waar en wanneer er contact met de coach wordt gelegd. Er hoeft geen afspraak te worden gepland, er zijn geen reiskosten. Daarmee is het contact een stuk makkelijker in te vullen. 

In korte tijd naar de kern

Het uiterlijk aspect valt weg doordat coach en cliënt elkaar niet zien. De cliënt kan werken vanuit een vertrouwde omgeving. Hierdoor is het voor sommige cliënten makkelijker om sneller meer van zichzelf te laten zien en zullen taboes mogelijk sneller aan de orde kunnen komen.

Meer contactmomenten in korte tijd

De snelheid kan ook worden vergroot doordat er frequenter contact is. Er is dus meer interactie. Een andere aspect is dat hierdoor mogelijk ook meer succesmomenten ontstaan.

Alles ligt vast – samen met de coach werkt de cliënt een eigen document uit, dat kan worden teruggelezen. Hierin worden het hele proces en de stappen die zijn genomen vastgelegd.

Betrokkenheid blijft hoog - In de traditionele coaching bestaan er pieken van betrokkenheid rondom de tijd dat er afspraken staan gepland. Daartussen in neemt de betrokkenheid vaak iets af. Met e-coaching blijft die betrokkenheid op een hoger peil staan doordat er veelvuldig contact is. 

Schrijven leidt tot reflectie

Er is een verschil tussen iets zomaar zeggen en iets opschrijven. Dat laatste is onherroepelijk, het staat er meteen, zodra je op send hebt gedrukt. Dat maakt dat mensen iets op schrijven, dit beoordelen en eventueel herschrijven voor ze iets doorsturen. De eerste reflectie wordt dus al bereikt nog vóór de dialoog tussen coach en cliënt is ontstaan.

Veilige omgeving

Net als bij reguliere coaching biedt stuwkracht een veilige coachomgeving.

Toch face-to-face / voice-to-voice

Het is mogelijk om de online coaching aan te vullen met Skype contacten en telefonische contacten. Hiermee wordt het dus meer mogelijk om ook het oogcontact en non-verbale gedrag te uiten.

Combinatie met traditionele coaching

Uiteraard is het ook mogelijk om de beide vormen van coaching gecombineerd in te zetten. Er is dan zowel face 2 face contact als gebruik van online middelen.

Neem contact op voor meer informatie. 

Online coaching
bottom of page