top of page

[  Aanpakken  ]

Stuwkracht biedt coaching in verschillende vormen:
Coaching is de snelste en meest krachtige manier om als leider te groeien en je resultaten te verbeteren. Je werkt on the job, met echte doelen in echte situaties.

Alle trajecten beginnen met een intakegesprek van maximaal 60 minuten. Deze intake is gratis als besloten wordt tot het aangaan van een traject. Als dit niet het geval is dan wordt voor de intake € 175, - in rekening gebracht. Tijdens de intake wordt de coachvraag uitgewerkt en wordt een aanzet gemaakt tot de formulering van een doel.
 

Intake

Intensieve samenwerking voor de periode van 1 jaar waarin we een doel stellen dat je net niet voor mogelijk houdt. Vervolgens groeien de executive en zijn team in de rol die voor het behalen van dat doel nodig is. Gedurende het jaar zijn er de volgende contactmomenten:

 • 12 face-to-face gesprekken

 • Wekelijks telefonisch contact op een vast tijdstip

 • E-coaching wanneer nodig

 • Interviews met peers, direct reports en chef of “toezichthouder” van de executive, inclusief rapportage


Verder is in het traject inbegrepen een drijfverenanalyse voor de executive en kunnen eventuele andere instrumenten worden ingezet.

Je investering is vanaf €17.500 én je volledige commitment aan jouw doel.
In ruil daarvoor zal Stuwkracht alles op alles zetten om je dat doel te doen bereiken.
Aanvullend kan team coaching / training worden geleverd om team play en skills te optimaliseren à € 175,-  per uur

Neem voor meer informatie contact op of laat je door ons bellen op een moment dat jou goed past

Stuwkracht Executive Plan (1 jaar)

Executive Coaching

Coaching gedurende 4 maanden, gericht op een goede start voor nieuwe executives. Een nieuwe executive ziet zich in de meeste gevallen voor een stevige uitdaging geplaatst. Als nieuwe leider lig je in een organisatie onder het vergrootglas en wordt elke stap met argusogen gevolgd. Dat kan leiden tot onzekerheid en in de meeste gevallen komt de nieuwe leider terecht in een “zinken of zwemmen” situatie. 40% van de nieuwe executives op hoge posities is na 18 maanden alweer verdwenen. Met het Stuwkracht New Executive Plan kom je goed beslagen ten ijs. In 4 maanden zijn er de volgende contactmomenten:
 

 • 7 face-to-face gesprekken

 •  E-coaching wanneer nodig.

 • Hierin worden de volgende vragen behandeld: hoe ga jij de eerste maanden in je nieuwe rol invullen? Hoe bereid jij je voor? Wat is je mandaat? Welk extreem doel wil jij stellen? Hoe draai jij weerstand en crisis om in voordelen? Hoe creëer jij het best denkbare team van mensen om je heen? Hoe ga je om met politiek en cultuur? Welke quick wins ga je maken? Hoe besteed jij je tijd? Hoe volg je je performance?
   

Verder is in het traject inbegrepen een drijfverenanalyse voor de nieuwe executive en kunnen eventuele andere instrumenten worden ingezet.
Je investering is  vanaf € 3.950, - én je volledige commitment aan jouw doel. In ruil daarvoor zal Stuwkracht alles op alles zetten om je een geweldige start te laten maken.
Aanvullend kunnen andere programma’s of vormen van coaching en training worden ingezet à € 175 per uur.

Neem voor meer informatie contact op of laat je door ons bellen op een moment dat jou goed past

Stuwkracht New Executive Plan (4 maanden)

Stuwkracht Sparring Partner

Coaching met open frame. Coachvraag en doelen kunnen worden bepaald waarna een traject wordt overeengekomen.

Serie van 5 gesprekken € 2750
Serie van 10 gesprekken € 5250
Aanvullend kunnen diverse instrumenten worden ingezet (meerkosten).

Neem voor meer informatie contact op of laat je door ons bellen op een moment dat jou goed past

Coaching met open frame. Coachvraag en doelen kunnen worden bepaald waarna een traject wordt overeengekomen.

Serie van 5 gesprekken € 2750
Serie van 10 gesprekken € 5250
Aanvullend kunnen diverse instrumenten worden ingezet (meerkosten).

Neem voor meer informatie contact op of laat je door ons bellen op een moment dat jou goed past

Stuwkracht Sparring Partner

Stuwkracht Sparring Partner

Coaching met open frame. Coachvraag en doelen kunnen worden bepaald waarna een traject wordt overeengekomen.

Serie van 5 gesprekken € 2750
Serie van 10 gesprekken € 5250
Aanvullend kunnen diverse instrumenten worden ingezet (meerkosten).

Neem voor meer informatie contact op of laat je door ons bellen op een moment dat jou goed past

Personal Coaching

Traject gericht op teams die net gevormd zijn en in de opstartfase verkeren. Dit traject stat met een grondige teamanalyse door Stuwkracht. Waarbij wordt gekeken naar:
 

 • Drive & Motivatie in het team

 • Diversiteit

 • Systeem

 • Etc.

Vervolgens wordt met het team in 10 sessies gewerkt aan de ontwikkeling tot High Performance Team. Dit traject duurt in totaal 1 jaar. Gedurende die tijd zijn er de volgende contact momenten:
 

 • 10 teamsessies van (maximaal) 1 dagdeel.

 • 2 maal per maand contact met de teamleider over de voortgang

 • E-coaching wanneer nodig

Onderdeel van dit traject is drijfverenonderzoek voor alle teamleden.
Je investering is vanaf €17.500 én je volledige commitment aan je doel.  In ruil daarvoor zal Stuwkracht alles op alles zetten om jouw team te optimaliseren.

Aanvullend kunnen 1 op 1 coaching / andere diensten (link) worden geleverd à € 175,-  per uur


Neem voor meer informatie contact op of laat je door ons bellen op een moment dat jou goed past

Stuwkracht Team Developer

Aanpak Team Coaching

Team Coaching

Stuwkracht Team Coaching

Traject gericht op teams die niet meer lekker draaien en (opnieuw) een High Performance Team willen worden. Dit traject start op dezelfde manier als Stuwkracht Team Developer, met dat verschil dat uit de analyse het plan van aanpak voort zal komen.
Onderdeel van dit traject is drijfverenonderzoek voor alle teamleden.
Dit traject is qua duur flexibel in te zetten. Het aantal contactmomenten hangt van de situatie af.
Je investering is vanaf € 7.500, - voor de opstart, analyse en plan van aanpak én in aanloop 3 teamsessies, het drijfverenonderzoek inbegrepen. Kosten van extra teamsessies bedragen € 1050, - per sessie.

Neem voor meer informatie contact op of laat je door ons bellen op een moment dat jou goed past

Stuwkracht, Woerden

Stuwkracht is aangesloten bij:

NOBCO

NOBCO is de grootste beroepsorganisatie voor professionele coaches in Nederland. NOBCO werkt continu en actief aan de professionalisering van het coachvak. Hiertoe certificeert en faciliteert NOBCO aangesloten coaches en opleiders, zodat zij het Europees gewaardeerde EIA- en EQA-keurmerk mogen voeren. NOBCO is licentiehouder van beide kwaliteitskeurmerken.

EMCC

De European Mentoring & Coaching Council (EMCC, de Europese Raad voor Mentoring en Coaching) is er om de goede uitvoering en de verwachting van mentoring en coaching in Europa te bevorderen.

Stuwkracht is aangesloten bij:

bottom of page